OVER ONS

Herstel, bevrijding en genezing

Over ons

Beréa Amsterdam is een gemeenschap van mensen, jong en oud, van verschillende culturen die in eenheid met elkaar het wonderlijke evangelie van Jezus Christus willen beleven. God is de allerbeste in het verdrijven van chaos, angst en duisternis en het tevoorschijn roepen van orde, vrede en licht! Dat doet Hij niet alleen voor speciale mensen maar voor iedereen!! Ook voor jou! Wij willen met elkaar veranderen naar het beeld van God. We willen onvoorwaardelijk geloven en ontvangen wat Hij in Jezus Christus voor ons heeft gedaan. Samen met elkaar willen we de rijkdom van Gods beloften ontdekken. We leren met elkaar op te trekken in eenheid, geïnspireerd door de liefde van Jezus Christus! En dat is mogelijk omdat  Jezus heeft gebeden: ….. dat ze één zijn, gelijk Wij één zijn.

Wij geloven dat Jezus onze leider is. Dat wil niet zegen dat er geen leiderschap verder nodig is. Jezus heeft leiders aangesteld in zijn gemeente. In Berea werken wij met meervoudig leiderschap. Niet één maar minimaal twee personen aan het hoofd van de gemeente. Meervoudig leiderschap waarbij de leiders elkaar op gelijk niveau kunnen aanspreken, uitdagen en corrigeren. Dit principe gebruiken wij in alle facetten van de gemeente, bij alle groepen en activiteiten. 

Leiderschap

Idsert en Judith van Brandwijk

Oudsten echtpaar

Daniel en Lotte Piet

Oudsten echtpaar

Ondersteunend kaderteam

Dolf en Janna Backer

Marieke Bontekoe

Lionel en Tiny Bodo

Doekele en Jeltje Dijkstra

Jan en Joke Morée

Anita Richter

Henk en Jolanda Vester

HE LOVES PEOPLE

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Johannes 3:16

Beréa Amsterdam  |  Joop Geesinkweg 313  |  1114 AB  Amsterdam - Duivendrecht
T 020 5929929  | 
Copyright © Evangelisch Centrum Berea Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.